Bahçe ÇatılarKentlerimizin hızlı ve belki de biraz plansız gelişimi sonucunda, çevremiz büyük ölçüde beton ve asfalta yenik düşmüş durumdadır. Şehrin içinde bulunması gereken yeşil alanlar, iskan fonksiyonlarının ve iş yerlerinin yoğun baskısına dayanamayarak, yerlerini beton yapılara terk etmiş durumdadır. Hava kirliliği birçok kentin temel sorunu haline gelmiştir. Giderek çoğalan yüksek yapılar, hava sirkülasyonunu engelleyerek, kirlilikle birlikte havanın ısınmasına da neden olmuştur. Kentlerde ve endüstri alanlarında su kullanımı artarken, betonlaşma sonucu yağmuru emecek toprağın azalması, kentlerin atık su sistemlerinin daha çok yüklenmesine yol açmıştır. Yetersiz hale gelen alt yapılarından ötürü birçok kent su baskınlarıyla boğuşmak zorundadır. Bu duruma karşı en etkili çarelerden biri, yitirilmiş olan bitki alanlarının, kendilerini yok eden yapıların üzerinde yeniden elde edilmesi, yani çatıların yeşillendirilmesi olarak görülmüş ve bahçe çatı sistemleri binalarda yerini almıştır. Özellikle kullanılacak vejetasyon sisteminin ihtiyacı dolayısıyla, kuru havalarda bile çatılara su verilmekte, dolayısıyla çatının su yalıtım performansı çok daha önemli bir hale gelmektedir.

OC-Plan® ECB Geomembran ve Polyfin® FPO Geomembran sistemleri yapı ömrü kadar servis verebilen ve yaşlanmayan yapıları ile Bahçe Çatı su yalıtımı konusunda kullanıldıkları projelerde performanslarını dünya çapında kanıtlamıştır.

Bahçe Çatı Yalıtımı UygulamasıBahçe çatı yalıtımı öncesinde, uygun sayıda gider yerleri belirlenerek yerleştirilmeli, eğim şapları giderlere doğru bitirilmelidir. Çatıdaki eğim, çatı üzerinde toplanacak suyun giderlere en doğru ve direkt şekilde akışını sağlamalıdır.

ECB ve FPO Geomembranlar bahçe çatı yalıtımında serbest serim ve bini kaynağı yöntemiyle tek kat olarak uygulanır. OC-Plan® ECB Geomembran ve Polyfin® FPO Geomembran ruloları daha önceden hazırlanmış olan ve tercihen tepsi perdahlı çatı eğim betonu üzerine yastıklama amaçlı uygulanacak bir kat 200-300 gr/m2 ağırlıkta geotekstil keçe üzerine serbest olarak serilir. Açılan rulolar birbirine 10 cm bindirilir. Bini yerinden otomatik kaynak makinesi ile çift sıra kaynak yapıldıktan sonra, membran kaynakları basınçlı hava ile test edilir, varsa sinyal tabakası üzerinde görsel testler yapılır. Üzerine ısı yalıtım levhaları yerleştirilir ve uygulama katmanlarına devam edilir. Her iki geomembran sistemi de bitki köklerine ve kök gövdeye dayanımlı olduğundan (FLL sertifikalı), ekstra bir kök tutucu tabaka ihtiyaç yoktur. Bu da sistem çözümünde yatırımcıya ekonomik avantaj sağlamaktadır.

Bahçe çatı uygulamaları parapet üzerinde ve harpuşta altında kilitlenerek bitirilir. Kilitleme işleminde aluminyum baskı çıtası, vida, dübel ve poliüretan mastik kullanılır.

NOT : OC-Plan® ECB Geomembran ve Polyfin® FPO Geomembran sisteminde özel ECB ve FPO aksesuarları mevcuttur. Bunlar iç ve dış köşe elemanları, çatı drenaj elemanları, süzgeçler, havalandırma çıkış elemanları, boru çıkışları, parapet çıkışları, anten çıkışları vb olup, bu aksesuarlar uygulanacağı detaylarda geomembran sistemine el kaynak makineleri ile ısıtılarak birleştirilir. Böylece yalıtım sisteminin sürekliliği sağlanır.