Endüstriyel Çatılar


Fabrikalar, Atölyeler, Üretim Tesisleri, Ambarlar, Lojistik Merkezleri, Gösteri Merkezleri, Müzeler, Show Room'lar vb bir çok yapı genel olarak hafif metal çatı sistemi ile kaplanmaktadır. Bu tip yapıların çatılarını sandviç panel veya kenet sistem ile kapatmak mümkün olsa da, metalin çalışma payının yüksek oluşu nedeniyle zaman içinde su yalıtımında sorunlar belirmektedir. Çatıların çalışmasından dolayı açıklıklar meydana gelmekte ve arada engelleyici bir katman da bulunmadığından direk yaşam veya çalışma mahalline su akışı olmaktadır. Bu nedenle günümüzde hafif metal çatı sistemlerinin finiş tabakası olarak sentetik ürünlerin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

OC-Plan® ECB Geomembran ve Polyfin® FPO Geomembran sistemleri yapı ömrü kadar servis verebilen ve yaşlanmayan yapıları ile Endüstriyel Çatı su yalıtımı konusunda onlarca yıldır kullanıldıkları projelerde performanslarını dünya çapında kanıtlamıştır.

Endüstriyel Çatı Yalıtımı Uygulaması

Endüstriyel çatı yalıtımı öncesinde, uygun sayıda gider yerleri belirlenerek yerleştirilmeli, çatıdaki eğim, çatı üzerinde toplanacak suyun giderlere en doğru ve direkt şekilde akışını sağlamalıdır.

Endüstriyel çatı yalıtımında kullanılacak olan Geomembranın yük altında uzama performansı ve çatıda oluşacak yoğun hareket/çalışmaya karşı esnekliği çok önemlidir. Bu doğrultuda seçilecek malzemenin donatı tipi de büyük önem arz etmektedir. Cam elyaf esnek bir donatı olduğundan, malzemenin kopmada uzama ve yırtılma uzaması değerlerini olumsuz etkilemez, malzeme ile uyum sağlar ve yük altında beraber uzayabilir. Gerek OC-Plan® ECB Geomembran, gerekse Polyfin® FPO Geomembran üretiminde cam elyaf donatı tercih edilmektedir.ECB ve FPO Geomembranlar endüstriyel çatı yalıtımında mekanik sabitleme ve bini kaynağı metoduyla tek kat olarak uygulanır. OC-Plan® ECB Geomembran ve Polyfin® FPO Geomembran ruloları buhar bariyeri ve ısı yalıtım levhaları uygulanmış yüzeye serbest olarak serilir. Serilmiş rulo, boy yönünde min. 1 cm içerisinden başlanarak yaklaşık 20 cm'de bir kez, altındaki ısı yalıtımı levhası ile birlikte, özel dübel ve vidalarla trapeze sabitlenir. Diğer rulo, alttaki rulonun kenar sabitlemelerinin üzerini kapatacak ve min. 5 cm. kaynak yeri oluşacak şekilde serilmelidir. Bini yerlerinden otomatik kaynak makinesi ile kaynak yapılır.

Çatı uygulamaları parapet üzerinde ve harpuşta altında kilitlenerek bitirilir. Kilitleme işleminde aluminyum baskı çıtası, vida, dübel ve poliüretan mastik kullanılır.

NOT : OC-Plan® ECB Geomembran ve Polyfin® FPO Geomembran sisteminde özel ECB ve FPO aksesuarları mevcuttur. Bunlar iç ve dış köşe elemanları, çatı drenaj elemanları, süzgeçler, havalandırma çıkış elemanları, boru çıkışları, parapet çıkışları, anten çıkışları vb olup, bu aksesuarlar uygulanacağı detaylarda geomembran sistemine el kaynak makineleri ile ısıtılarak birleştirilir. Böylece yalıtım sisteminin sürekliliği sağlanır.