OC-Plan 1015

OC-Plan 1015 yapısal olarak yaşlanmayan, sinyal tabakalı ECB (Etilen Kopolimer Bitüm) su yalıtım geomembranıdır.

EN 13967

Malzemenin fiziksel ve teknik özellikleri

 
Rulo ebatları (DIN EN 1848-2) 2.10 m X 20 m
Gerçek Kalınlık (DIN EN 1849-2) 1.5 mm
Yırtılma Dayanımı (DIN EN 12310-1) ≥ 80 N
Çekme Dayanımı (DIN EN 12311-2) ≥ 5,0 N/mm2 (metot B)
Uzama (DIN EN 12311-2) ≥ %500 (metot B)
Su Geçirimsizlik (DIN EN 1928-B) sızıntı yok
Yaşlandırma Sonucu Su Geçirimsizlik (DIN EN 1296 & 1928-B) sızıntı yok
Kimyasal Etki Altında Su Geçirimsizlik (DIN EN 1847 & 1928-B) sızıntı yok
Boyutsal Stabilite (DIN EN 1107-2)
enine  ≤ %0,3
boyuna  ≤ % 1.2
Soğukta Bükülme (DIN EN 495-5) ≤ -25 °C
Darbe Dayanımı (DIN EN 12691) > 300 mm
Su Buhar Difüzyonu Dayanım Faktörü (DIN EN 1931 - metot B) 90.000
Bitümle temas (prEN 1548) uyumlu
   

Kimyasal Dayanım
OC-PLAN 1015 ECB Su Yalıtım Geomembranları çeşitli kimyasallara, asit/alkali solüsyonlara, yağlara mikroorganizmalara, küf ve bakterilere yüksek dayanım göstermektedir. Gereği halinde kimyasal dayanım tablosu, Teknik Servisimizden istenebilir.

Uygulama Prosedürü

Drenaj Sistemi
Yeraltı su seviyesinin hareketli olduğu zeminlerde, temel altı kotuna uygun drenaj sistemi yerleştirilir.

Yüzey Hazırlığı
Drenaj sisteminin çalıştığı belirlendikten sonra grobeton döküm işlemi tamamlanmalıdır.
Uygulama yüzeyinin sağlam, taşıyıcı ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin durumuna göre geomembran altına koruyucu geotekstil kullanılması tavsiye edilmektedir.
Derin temellerde 300 gr/m2 ve üzeri ağırlıkta, diğer tip temel, perde ve teras uygulamalarında 200 gr/m2 ve üzeri ağırlıktaki geotekstil serilerek OC-PLAN 1015 uygulamasına geçilir.

Uygulama Yöntemi

Temel Uygulamalarında: OC-PLAN 1015 yüzeye serbest olarak serilir, diğer rulo, ilk açılan ruloya yaklaşık 10 cm bindirilir. Bini yerinden otomatik kaynak makinesi ile çift sıra kaynak yapıldıktan sonra, membran kaynakları basınçlı hava ile test edilir, sinyal tabakası üzerinde görsel testler yapılır. Geomembranın üzerine geotekstil uygulamaları, şantiye şartlarına göre belirlenir. Geomembran üzerine koruma betonu atıldıktan sonra kalıp ve donatı uygulamalarına geçilir. Yalıtım sisteminin perde uygulaması ile birleştirilebilmesi için, temel uygulaması esnasında, otomatik kaynak makinesinin çalışabileceği kadar pay bırakılmalı ve korumaya alınmalıdır.

Perde Uygulamalarında: OC-PLAN 1015 ruloları yukarıdan aşağıya açılarak sarkıtılır. Açılan rulolar birbirine 10 cm bindirilir. Otomatik kaynak makinesi ile bini yerlerinden çift sıra düşey kaynaklar yapılır. Temel uygulaması esnasında bırakılan pay, düşey membranlar üzerine bindirilip etek kaynağı yapılarak, sistemin sürekliliği sağlanır. Tüm kaynaklar basınçlı hava ile kontrol edilir ve sinyal tabakası üzerinde görsel testler yapılır. Perde yalıtımında toprak seviyesinin yaklaşık 30 cm üzerinde kilitleme yapılır. Kilitleme işleminde alüminyum baskı çıtası, vida, dübel ve poliüretan mastik kullanılır. Yüksek perde uygulamalarında OC-PLAN 1015 ECB rondelalar ile perdeye asılır.

Teras Uygulamalarında: OC-PLAN 1015 yüzeye serbest olarak serilir. Açılan rulolar birbirine 10 cm bindirilir. Bini yerinden otomatik kaynak makinesi ile çift sıra kaynak yapıldıktan sonra, membran kaynakları basınçlı hava ile test edilir, sinyal tabakası üzerinde görsel testler yapılır. Geomembranın üzerine geotekstil, ısı yalıtım levhası, drenaj levhası, koruma betonu veya balast tabakası uygulaması, şantiye şartlarına göre belirlenmelidir. Teras yalıtımında kilitleme, parapet üzerinde ve harpuşta altında yapılır. Kilitleme işleminde alüminyum baskı çıtası, vida, dübel ve poliüretan mastik kullanılır.

Aksesuarlar
OC-PLAN 1015 sisteminde özel ECB aksesuarları mevcuttur. Bunlar iç/dış köşe elemanları, çatı drenaj elemanları, süzgeçler, havalandırma çıkış elemanları ve boru çıkış konikleri olup, bu aksesuarlar el kaynak makineleri ile ısıtıldıktan sonra geomembran sistemine bağlanır. Böylece yalıtım sisteminin sürekliliği sağlanır.

Sarfiyat
OC-PLAN 1015 ile yapılacak uygulamalarda net metraja %5 bindirme miktarı ile projenin şartlarına göre %2 ila %5 arası fire miktarı ilave edilmelidir

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • OC-PLAN 1015 uzman uygulayıcı bayiler tarafından uygulanmalıdır
  • Drenaj sistemi uygun şekilde çalışmalıdır.
  • Otomatik kaynak makinesinin ısı aralığı ve yürüme hızı doğru seçilmelidir.
  • Bini yerinden otomatik kaynak makinesi ile çift sıra kaynak yapıldıktan sonra, kaynak arasındaki boş kanaldan 2 bar hava basıncı, 2 dakika süreyle kanala doldurulmalı ve basınç manometreden kontrol edilmelidir
  • Sinyal tabakası üzerinde yapılan görsel testlerde hasar görmüş kısımlara, el kaynak makinesi ile yama yapılmalıdır.
  • Gerekli testler yapıldıktan sonra, her etap sonu idareye/müteahhide teslim edilmelidir.
  • Problemsiz teslim edilen etapların idare veya müteahhit tarafından korunması sağlanmalıdır.
  • Kilitlemeler, perdelerde toprak seviyesi üzerinde, teraslarda parapet ve eşik üzerlerinde yapılmalıdır.

Depolama
Uygun ortamda dik istiflenmelidir.

Raf Ömrü
Malzemenin raf ömrü sınırsızdır.

Güvenlik Önlemleri
OC-PLAN 1015 üretimi sırasında klorid ve plastikleştirici gibi atmosfere zararlı bir katkı kullanılmamaktadır. Gerek statik duruşunda gerek ısıl kaynak işlemi sırasında, çevre ve kullanıcı sağlığına zararlı gaz çıkartmaz.