Polyfin 3016

Polyfin 3016 yapısal olarak yaşlanmayan, ortası cam elyaf donatılı FPO (Flexible Polyolefin) su yalıtım geomembranıdır.

Polyfin 3016 hem temel ve perde su yalıtımında, hem de çatı su yalıtımında kullanılabilir.

EN 13967 ve EN 13956

Malzemenin fiziksel ve teknik özellikleri

 
Rulo ebatları (DIN EN 1848-2) 1.05,1.50, 2.10 m X 20 m
Kalınlık (DIN EN 1849-2) 1.6 mm
Yırtılma Dayanımı (DIN EN 12310-2) ≥ 150 N
Uzama (DIN EN 12311-2 ) ≥ 500% (metotB)
Yangın Sınıfı (DIN EN 13501-1) Sınıf E
Çekme Dayanımı (DIN EN 12311-2) ≥ 7 N/mm2 (metotB)
Kaynaklı Ek Kesme Dayanımı (DIN EN 12317-2) ≥ 500 N / 50 mm
Su Buharı Difüzyonu Dayanım Fakt. (DIN EN 1931) 90.000
Darbe Dayanımı (DIN EN 12691) > 500 mm
Statik Yük Dayanımı (DIN EN 12730) > 20 kg
Düşük Isılarda Katlanabilirlik (DIN EN 495-5) ≤ -50 °C
Yağış Dayanımı (DIN EN 13583)
Rijit Alt Tabaka ≥ 25 m/sn
Esnek Alt Tabaka ≥ 36 m/sn
Boyutsal Stabilite (DIN EN 1107-2) ≤ 0.3%
Kimyasal Dayanım (DIN EN 1847) dayanımlı
Bitümle Temas (prEN 1548) uyumlu
Su Geçirimsizlik (DIN EN 1928) ≥ 500 kPa
   

Kimyasal Dayanım
POLYFIN 3016 FPO Su Yalıtım Geomembranları çeşitli kimyasallara, asit/alkali solüsyonlara, yağlara mikroorganizmalara, küf ve bakterilere yüksek dayanım göstermektedir. Gereği halinde kimyasal dayanım tablosu, Teknik Servisimizden istenebilir.

Uygulama Prosedürü

Çatı Giderleri
Çatılarda, uygun sayıda gider yerleri belirlenerek yerleştirilmeli, eğim şapları giderlere doğru bitirilmelidir. Çatıdaki eğim, çatı üzerinde toplanacak suyun giderlere en doğru ve direkt şekilde akışını sağlamalıdır.

Yüzey Hazırlığı
Isı yalıtımlı trapez çatı uygulamalarında trapez üzerine önce buhar dengeleyici, sonra ısı yalıtım levhaları yerleştirilmelidir. Isı yalıtım levhaları yerleştirilirken ısı köprüsü oluşturmamak için, ısı yalıtım levhaları arasında sıfır derz olmalıdır.

Betonarme çıplak çatı uygulamalarında, eğim betonu üzerine önce buhar dengeleyici, sonra ısı yalıtım levhaları yerleştirilmelidir. Isı yalıtım levhaları yerleştirilirken ısı köprüsü oluşturmamak için, ısı yalıtım levhaları arasında sıfır derz olmalıdır.

Uygulama Yöntemi

Isı Yalıtımlı Trapez Çatı Uygulamalarında : POLYFIN 3016 buhar bariyeri ve ısı yalıtım levhaları uygulanmış yüzeye serbest olarak serilir. Serilmiş rulo, boy yönünde min. 1 cm içerisinden başlanarak yaklaşık 20 cm'de bir kez, altındaki ısı yalıtımı levhası ile birlikte, özel dübel ve vidalarla trapeze sabitlenir. Diğer rulo, alttaki rulonun kenar sabitlemelerinin üzerini kapatacak ve min. 5 cm. kaynak yeri oluşacak şekilde serilmelidir. Bini yerlerinden otomatik kaynak makinesi ile kaynak yapılır.

Çatı uygulamaları parapet üzerinde kilitlenerek bitirilir. Kilitleme işleminde aluminyum baskı çıtası, vida, dübel ve poliüretan mastik kullanılır.

Betonarme Çıplak Çatı Uygulamalarında : POLYFIN 3016 buhar bariyeri ve ısı yalıtım levhaları uygulanmış yüzeye serbest olarak serilir. Serilmiş rulo, boy yönünde min. 1 cm içerisinden başlanarak yaklaşık 20 cm'de bir kez, altındaki ısı yalıtımı levhası ile birlikte, özel dübel ve vidalarla betona sabitlenir. Diğer rulo, alttaki rulonun kenar sabitlemelerinin üzerini kapatacak ve min. 5 cm. kaynak yeri oluşacak şekilde serilmelidir. Bini yerlerinden otomatik kaynak makinesi ile kaynak yapılır.

Çatı uygulamaları parapet üzerinde kilitlenerek bitirilir. Kilitleme işleminde aluminyum baskı çıtası, vida, dübel ve poliüretan mastik kullanılır.

Aksesuarlar
POLYFIN 3016 sisteminde özel FPO aksesuarları mevcuttur. Bunlar iç/dış köşe elemanları, çatı drenaj elemanları, süzgeçler, havalandırma çıkış elemanları ve boru çıkış konikleri olup, bu aksesuarlar el kaynak makineleri ile ısıtıldıktan sonra geomembran sistemine bağlanır. Böylece yalıtım sisteminin sürekliliği sağlanır.

Sarfiyat
POLYFIN 3016 ile yapılacak uygulamalarda net metraja %10 bindirme miktarı ile projenin şartlarına göre %2 ila %5 arası fire miktarı ilave edilmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

  • POLYFIN 3016 uzman uygulayıcı bayiler tarafından uygulanmalıdır
  • Çatıdaki eğim, çatı üzerinde toplanacak suyun giderlere en doğru ve direkt şekilde akışını sağlamalıdır
  • Otomatik kaynak makinesinin ısı aralığı ve yürüme hızı doğru seçilmelidir
  • Mekanik sabitleme elemanları paslanmaya ve korozyona dayanımlı olmalıdır
  • Mekanik sabitleme elemanları aynı aks üzerinde uygulanmalıdır
  • Mekanik sabitleme sistemi ile yapılan uygulamalarda, kaynak için gerekli olan min. 5 cm bindirme payına dikkat edilmelidir
  • Çatı uygulaması bitirildikten sonra çatı giderleri geçici olarak tıkanıp su testi yapılmalıdır. Su testi minimum iki gün sürdürülmelidir
  • Gerekli testler yapıldıktan sonra, her etap sonu idareye/müteahhide teslim edilmelidir
  • Problemsiz teslim edilen etapların idare veya müteahhit tarafından korunması sağlanmalıdır
  • Kilitlemeler, parapet üzerinde yapılmalıdır. Toprak seviyesinin ya da çatı döşemesinin altında kilitleme yapılmamalıdır


Depolama
Uygun ortamda dik istiflenmelidir

Raf Ömrü
Malzemenin raf ömrü sınırsızdır

Güvenlik Önlemleri
POLYFIN 3016 üretimi sırasında klorid ve plastikleştirici gibi atmosfere zararlı bir katkı kullanılmamaktadır. Gerek statik duruşunda gerek ısıl kaynak işlemi sırasında, çevre ve kullanıcı sağlığına zararlı gaz çıkartmaz.