Su Depoları ve Havuzlar

Su Deposu ve Havuz uygulamalarında dikkat edilmesi gereken çeşitli noktalar vardır. Özellikle havuzlarda mevcut suyun buharlaşmasından dolayı kayıp yaşanacağı gibi, doğru yalıtım yapılmaz ise alttaki beton tabakasından da çok ciddi su kaybı yaşanacaktadır. Su depolarında ise genellikle kapalı alanlar olduğundan buharlaşma kayıpları çok az olsa da, yapı hareketlerinden dolayı oluşabilecek çatlakların etkilemeyeceği yalıtım malzemeleri kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu doğrultuda su deposu yalıtımında sentetik ürünlere olan ilgi artmaktadır. Su çok kıymetlidir, dolayısıyla yalıtımdan kaynaklanacak kayıp ciddi ekonomik sıkıntılara sebep olabilir. Kullanılacak olan yalıtım sisteminin, yapının ekonomik ömrü süresince servis vermesi beklenmelidir. Ön yatırımı düşük ama kısa vadede sorun yaşanabilecek sistemler kesinlikle tercih edilmemelidir.

OC-Plan® ECB Geomembran ve Polyfin® FPO Geomembran sistemleri sistemi ise yapı ömrü kadar servis verebilen ve yaşlanmayan yapısı ile Su Deposu ve Havuz su yalıtımı konusunda 1960'lı yılların ortasından günümüze kadar kullanıldığı projelerde kendisini dünya çapında kanıtlamıştır.

Su Deposu Yalıtımı Uygulaması

OC-Plan® ECB Geomembran ve Polyfin® FPO Geomembran sistemleri çevre dostu malzemelerdir. Münih Teknik Üniversitesi tarafından yapılan ve bütün geomembran sistemlerinden örneklerle gerçekleştirilen Fish Test ( Balık Testi ) neticesinde her iki ürünümüzün de testte kullanılan balığa zarar vermediği (suyu kirletmediği) belgelenmiştir.

OC-Plan® ECB Geomembran ve Polyfin® FPO Geomembranlar su deposu yalıtımında serbest serim ve bini kaynağı yöntemiyle tek kat olarak uygulanır. Yatay uygulamada Geomembran rulosu daha önceden hazırlanmış olan ve tercihen tepsi perdahlı betonarme yüzeye yastıklama amaçlı uygulanacak bir kat 200-300 gr/m2 ağırlıkta geotekstil keçe üzerine serbest olarak serilir, diğer rulo ilk açılan ruloya yaklaşık 10 cm bindirilir. Bini yerinden otomatik kaynak makinesi ile çift sıra kaynak yapıldıktan sonra, membran kaynakları basınçlı hava ile test edilir,varsa sinyal tabakası üzerinde görsel testler yapılır. Düşey uygulamalarda Geomembran ruloları yukarıdan aşağıya açılarak sarkıtılır. Açılan rulolar birbirine 10 cm bindirilir. Otomatik kaynak makinesi ile bini yerlerinden çift sıra düşey kaynaklar yapılır. Yatay uygulama esnasında bırakılan pay, düşey membranlar üzerine bindirilip etek kaynağı yine çift sıra yapılarak sistemin sürekliliği sağlanır. Tüm kaynaklar basınçlı hava ile kontrol edilir ve varsa sinyal tabakası üzerinde görsel testler yapılır.

Su deposu yalıtımında kilitleme maksimum oluşabilecek su seviyesinin yaklaşık 20 cm üzerinde yapılır. Kilitleme işleminde alüminyum baskı çıtası, vida, dübel ve poliüretan mastik kullanılır. Düşey uygulamalardaki yüksekliğe göre Geomembran ruloları rondelalar yardımıyla perdeye asılabilir.

Havuz Yalıtımı Uygulaması

Havuz yalıtımında sentetik ürün kullanılabilmesi için,havuzun betonarme temel ve perde sistemi ile imalatı gerekmektedir. Bu doğrultudaki uygulama mantığı bina temel ve perde su yalıtımı ile aynıdır. OC-Plan® ECB Geomembran ve Polyfin® FPO Geomembranlar havuz temel yalıtımında serbest serim ve bini kaynağı yöntemiyle tek kat olarak uygulanır. Geomembran rulosu daha önceden hazırlanmış olan ve tercihen tepsi perdahlı şap/betonarme yüzeye yastıklama amaçlı uygulanacak bir kat 200-300 gr/m2 ağırlıkta geotekstil keçe üzerine serbest olarak serilir, diğer rulo ilk açılan ruloya yaklaşık 10 cm bindirilir. Bini yerinden otomatik kaynak makinesi ile çift sıra kaynak yapıldıktan sonra, membran kaynakları basınçlı hava ile test edilir, varsa sinyal tabakası üzerinde görsel testler yapılır. Geomembranın üzerine geotekstil uygulamaları, şantiye şartlarına göre belirlenir. Geomembran üzerine koruma betonu atıldıktan sonra ( taze dökülen betona tam olarak yapışan özel keçe lamineli OC-Plan® ECB ve Polyfin® FPO geomembran tiplerinde koruma betonuna gerek yoktur ) kalıp ve donatı uygulamalarına geçilir. Yalıtım sisteminin perde uygulaması ile birleştirilebilmesi için temel uygulaması esnasında otomatik kaynak makinesinin çalışabileceği kadar pay bırakılmalı ve korumaya alınmalıdır. Havuz perde yalıtımında Geomembran ruloları yukarıdan aşağıya açılarak sarkıtılır. Açılan rulolar birbirine 10 cm bindirilir. Otomatik kaynak makinesi ile bini yerlerinden çift sıra düşey kaynaklar yapılır. Temel uygulaması esnasında bırakılan pay, düşey membranlar üzerine bindirilip etek kaynağı yine çift sıra yapılarak sistemin sürekliliği sağlanır. Tüm kaynaklar basınçlı hava ile kontrol edilir ve varsa sinyal tabakası üzerinde görsel testler yapılır.

NOT : OC-Plan® ECB ve Polyfin® FPO Geomembran sisteminde özel ECB ve FPO aksesuarları mevcuttur. Bunlar iç ve dış köşe elemanları, çatı drenaj elemanları, süzgeçler, havalandırma çıkış elemanları, boru çıkışları, anten çıkışları vb olup, bu aksesuarlar uygulanacağı detaylarda geomembran sistemine el kaynak makineleri ile ısıtılarak birleştirilir. Böylece yalıtım sisteminin sürekliliği sağlanır.