Radye Temel ve Perdeler

Yapının strüktürden sonra gelen en önemli kalemi su yalıtımıdır. Su ve nem, betonarmenin içindeki donatıda korozyon ve karbonlaşmaya neden olarak hayati risk taşır. Yapının strüktürünü su ve neme karşı korumanın en önemli yolu temel ve perde su yalıtımıdır. Kullanılacak olan yalıtım sisteminin, yapının ekonomik ömrü süresince servis vermesi beklenmelidir. Ön yatırımı düşük ama kısa vadede sorun yaşanabilecek sistemler kesinlikle tercih edilmemelidir.

OC-Plan® ECB Geomembran sistemi ise yapı ömrü kadar servis verebilen ve yaşlanmayan yapısı ile Radye Temel ve Perde su yalıtımı konusunda 1960'lı yılların ortasından günümüze kadar kullanıldığı projelerde kendisini dünya çapında kanıtlamıştır.

Temel Yalıtımı Uygulaması:

ECB Geomembranlar temel yalıtımında serbest serim ve bini kaynağı yöntemiyle tek kat olarak uygulanır. OC-Plan® ECB Geomembran rulosu daha önceden hazırlanmış olan ve tercihen tepsi perdahlı şap/betonarme yüzeye yastıklama amaçlı uygulanacak bir kat 200-300 gr/m2 ağırlıkta geotekstil keçe üzerine serbest olarak serilir, diğer rulo ilk açılan ruloya yaklaşık 10 cm bindirilir. Bini yerinden otomatik kaynak makinesi ile çift sıra kaynak yapıldıktan sonra, membran kaynakları basınçlı hava ile test edilir, sinyal tabakası üzerinde görsel testler yapılır.

Geomembranın üzerine geotekstil uygulamaları, şantiye şartlarına veya kullanılan geomembran tipine göre belirlenir. Geomembran üzerine koruma betonu atıldıktan sonra ( taze dökülen betona tam olarak yapışan özel keçe lamineli OC-Plan® ECB geomembran tiplerinde koruma betonuna gerek yoktur ) kalıp ve donatı uygulamalarına geçilir. Yalıtım sisteminin perde uygulaması ile birleştirilebilmesi için temel uygulaması esnasında otomatik kaynak makinesinin çalışabileceği kadar pay bırakılmalı ve korumaya alınmalıdır.

Perde Yalıtımı Uygulaması:

OC-Plan® ECB Geomembran ruloları yukarıdan aşağıya açılarak sarkıtılır. Açılan rulolar birbirine 10 cm bindirilir. Otomatik kaynak makinesi ile bini yerlerinden çift sıra düşey kaynaklar yapılır. Temel uygulaması esnasında bırakılan pay, düşey membranlar üzerine bindirilip etek kaynağı yine çift sıra yapılarak sistemin sürekliliği sağlanır. Tüm kaynaklar basınçlı hava ile kontrol edilir ve sinyal tabakası üzerinde görsel testler yapılır.

Perde yalıtımında toprak seviyesinin yaklaşık 30 cm üzerinde kilitleme yapılır. Kilitleme işleminde alüminyum baskı çıtası, vida, dübel ve poliüretan mastik kullanılır. Yüksek perde uygulamalarında OC-Plan® ECB Geomembran ECB rondelalar ile perdeye asılabilir.

NOT : OC-Plan® ECB Geomembran sisteminde özel ECB aksesuarları mevcuttur. Bunlar iç ve dış köşe elemanları, çatı drenaj elemanları, süzgeçler, havalandırma çıkış elemanları, boru çıkışları, anten çıkışları vb olup, bu aksesuarlar uygulanacağı detaylarda geomembran sistemine el kaynak makineleri ile ısıtılarak birleştirilir. Böylece yalıtım sisteminin sürekliliği sağlanır.