Polyfin 4015v

Polyfin 4015v taze dökülen betona tam yapışarak %100 su geçirimsizlik sağlayan, yapısal olarak yaşlanmayan, ortası cam elyaf donatılı, altına özel geotekstil keçe lamine edilmiş, çevre dostu ve yüksek mekanik özellik gösteren FPO (Flexible Polyolefin) su yalıtım geomembranıdır.

Polyfin 4015v hem temel ve perde su yalıtımında, hem de çatı su yalıtımında kullanılabilir.

EN 13967 ve EN 13956

Malzemenin fiziksel ve teknik özellikleri

 
Gerçek Kalınlık (DIN EN 1849-2) 1.5 mm
Rulo Ebatları (DIN EN 1848-2) 1.50 x 15 m
Yangın Sınıfı (DIN EN 13501-1) Sınıf E
Su Buhar Difüzyonu Dayanım Faktörü (DIN EN 1931) 90.000 (metot B)
Çekme Dayanımı (DIN EN 12311-2) ≥ 900 N/50mm (metot A)
Uzama (DIN EN 12311-2) ≥ %50 (metot A)
Ek Yeri Kesme Dayanımı (DIN EN 12317-2) ≥ 500 N/50mm
Darbe Dayanımı (DIN EN 12691)
Rijit Yüzey ≥ 500 mm (metot A)
Esnek Yüzey ≥ 1500 mm (metot B)
Statik Yük Dayanımı (DIN EN 12730) > 20 kg (metot A/B)
Yırtılma Dayanımı (DIN EN 12310-2) ≥ 150 N
Boyutsal Stabilite (DIN EN 1107-2) ≤ %0,3
Düşük Isılarda Katlanabilirlik (DIN EN 495-5) ≤ -40 °C
Kimyasal Dayanım (DIN EN 1847) (Annex C) Dayanımlı
Bitümle Temas (DIN EN 1548) Uyumlu
Su Geçirimsizlik (DIN EN 1928) ≥ 500 kPa (metot B)
Renk Açık Gri
   

Kimyasal Dayanım
Polyfin 4015v FPO Su Yalıtım Geomembranları çeşitli kimyasallara, asit/alkali solüsyonlara, yağlara mikroorganizmalara, küf ve bakterilere yüksek dayanım göstermektedir. Gereği halinde kimyasal dayanım tablosu, Teknik Servisimizden istenebilir.

Uygulama Prosedürü

Drenaj Sistemi
Yeraltı su seviyesinin hareketli olduğu zeminlerde, temel altı kotuna uygun drenaj sistemi yerleştirilir.

Yüzey Hazırlığı
Drenaj sisteminin çalıştığı belirlendikten sonra grobeton döküm işlemi tamamlanmalıdır. Uygulama yüzeyinin sağlam, taşıyıcı ve temiz olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama Yöntemi

Temel Uygulamalarında
Polyfin 4015v FPO Geomembran yüzeye serbest olarak serilir, diğer rulo, ilk açılan ruloya minimum 10 cm bindirilir. Bini yerinden otomatik kaynak makinesi ile çift sıra kaynak yapıldıktan sonra, membran kaynakları basınçlı hava ile test edilir. Geomembran üzerine koruma betonu kullanımına gerek yoktur. Uygulamanın bitimini takiben uygulayıcı firma yetkilisi gözetiminde kalıp ve donatı uygulamalarına geçilir. Ardından radye betonu dökülür. Polyfin 4015v FPO Geomembran dökülen taze betona direk yapışarak %100 su geçirimsizlik sağlar. Yalıtım sisteminin perde uygulaması ile birleştirilebilmesi için, temel uygulaması esnasında, otomatik kaynak makinesinin çalışabileceği kadar pay bırakılmalı ve korumaya alınmalıdır. 

Perde Uygulamalarında
Tek yüz kalıp sisteminde Polyfin 4015v FPO Geomembran ruloları yukarıdan aşağıya açılarak sarkıtılır. Açılan rulolar birbirine minimum 10 cm bindirilir. Otomatik kaynak makinesi ile bini yerlerinden çift sıra düşey kaynaklar yapılır. Temel uygulaması esnasında bırakılan pay, düşey membranlar üzerine bindirilip etek kaynağı yapılarak, sistemin sürekliliği sağlanır. Tüm kaynaklar basınçlı hava ile kontrol edilir. Arkasından uygulayıcı firma yetkilisi gözetiminde donatı ve kalıp uygulamalarına geçilir. Perde betonu dökülür. Polyfin 4015v FPO Geomembran dökülen taze betona direk yapışarak %100 su geçirimsizlik sağlar. Perde yalıtımında toprak seviyesinin yaklaşık 30 cm üzerinde kilitleme yapılır. Kilitleme işleminde alüminyum baskı çıtası, vida, dübel ve poliüretan mastik kullanılır. 

Çatı Yalıtımı:

Çatı Giderleri
Teras ve çatılarda, uygun sayıda gider yerleri belirlenerek yerleştirilmeli, eğim şapları giderlere doğru bitirilmelidir. Çatıdaki eğim, çatı üzerinde toplanacak suyun giderlere en doğru ve direkt şekilde akışını sağlamalıdır. . 

Yüzey Hazırlığı
Teras ve teras bahçe uygulamalarında, Polyfin 4015v direkt eğim betonu üzerine uygulanır ve astar gerektirmez.

Betonarme çıplak çatı uygulamalarında betonarme döşeme üzerine önce buhar dengeleyici, sonra ısı yalıtım levhaları yerleştirilmelidir. Isı yalıtım levhaları yerleştirilirken ısı köprüsü oluşturmamak için, ısı yalıtım levhaları arasında sıfır derz olmalıdır.

Uygulama Yöntemi 

Teras Bahçe Uygulamalarında: Polyfin 4015v çatı eğim betonu üzerine serbest olarak serilir. Açılan rulolar birbirine 10 cm bindirilir. Bini yerlerinden otomatik kaynak makinesi ile birleştirilir. Üzerine ısı yalıtım levhaları yerleştirilir ve uygulama katmanlarına devam edilir. Çatı uygulamaları parapet üzerinde kilitlenerek bitirilir. Kilitleme işleminde aluminyum baskı çıtası, vida, dübel ve poliüretan mastik kullanılır. 

Betonarme Çıplak Çatı Uygulamalarında: Polyfin 4015v buhar bariyeri ve ısı yalıtım levhaları uygulanmış yüzeye serbest olarak serilir. Serilmiş rulo, boy yönünde min. 1 cm içerisinden başlanarak yaklaşık 20 cm'de bir kez, altındaki ısı yalıtımı levhası ile birlikte, özel dübel ve vidalarla betona sabitlenir. Diğer rulo, alttaki rulonun kenar sabitlemelerinin üzerini kapatacak ve min. 5 cm. kaynak yeri oluşacak şekilde serilmelidir. Bini yerlerinden otomatik kaynak makinesi ile kaynak yapılır. 

Çatı uygulamaları parapet üzerinde kilitlenerek bitirilir. Kilitleme işleminde aluminyum baskı çıtası, vida, dübel ve poliüretan mastik kullanılır. 

Mevcut Eski Şap /Beton Yüzeyli Çatıların Renovasyonu: Polyfin 4015v mevcut şap/beton yüzey üzerine serbest olarak serilir. Açılan rulolar birbirine 10 cm bindirilir. Bini yerlerinden otomatik kaynak makinesi ile birleştirilir. Üzerine ısı yalıtım levhaları yerleştirilir ve uygulama katmanlarına devam edilir. Çatı uygulamaları parapet üzerinde kilitlenerek bitirilir. Kilitleme işleminde aluminyum baskı çıtası, vida, dübel ve poliüretan mastik kullanılır.

Aksesuarlar 
Polyfin 4015v FPO Geomembran sisteminde özel FPO aksesuarları mevcuttur. Bu aksesuarlar el kaynak makineleri ile ısıtıldıktan sonra geomembran sistemine bağlanır. Böylece yalıtım sisteminin sürekliliği sağlanır. 

Sarfiyat 
Polyfin 4015v ile yapılacak uygulamalarda net metraja %7 bindirme miktarı ile projenin şartlarına göre %5 ila %10 arası fire miktarı ilave edilmelidir 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Polyfin 4015v FPO Geomembran uzman uygulayıcı bayiler tarafından uygulanmalıdır 
 • Drenaj sistemi uygun şekilde çalışmalıdır. 
 • Otomatik kaynak makinesinin ısı aralığı ve yürüme hızı doğru seçilmelidir. 
 • Mekanik sabitleme elemanları paslanmaya ve korozyona dayanımlı olmalıdır
 • Mekanik sabitleme elemanları aynı aks üzerinde uygulanmalıdır
 • Mekanik sabitleme sistemi ile yapılan uygulamalarda, kaynak için gerekli olan min. 5 cm bindirme payına dikkat edilmelidir
 • Çatı uygulaması bitirildikten sonra çatı giderleri geçici olarak tıkanıp su testi yapılmalıdır. Su testi minimum iki gün sürdürülmelidir
 • Bini yerinden otomatik kaynak makinesi ile çift sıra kaynak yapıldıktan sonra, kaynak arasındaki boş kanaldan 2 bar hava basıncı, 2 dakika süreyle kanala doldurulmalı ve basınç manometreden kontrol edilmelidir 
 • Gerekli testler yapıldıktan sonra, her etap sonu idareye/müteahhide teslim edilmelidir. 
 • Problemsiz teslim edilen etapların idare veya müteahhit tarafından korunması sağlanmalıdır. 
 • Kilitlemeler, perdelerde toprak seviyesi üzerinde, çatılarda ise parapet üzerinde yapılmalıdır. 


Depolama 
Uygun ortamda dik veya yatık olarak istiflenebilir. 

Raf Ömrü
Malzemenin raf ömrü sınırsızdır. 

Güvenlik Önlemleri
Polyfin 4015v üretimi sırasında klorid ve plastikleştirici gibi atmosfere zararlı bir katkı kullanılmamaktadır. Gerek statik duruşunda gerek ısıl kaynak işlemi sırasında, çevre ve kullanıcı sağlığına zararlı gaz çıkartmaz.