OC-Plan FCM 2015v

OC-Plan FCM* 2015v taze dökülen betona tam yapışarak %100 su geçirimsizlik sağlayan, yapısal olarak yaşlanmayan, altına özel geotekstil keçe lamine edilmiş, çevre dostu ve yüksek mekanik özellik gösteren ECB (Etilen Kopolimer Bitüm) su yalıtım geomembranıdır.
* Fresh Concrete Membrane 

EN 13967

Malzemenin fiziksel ve teknik özellikleri

 
Rulo ebatları (DIN EN 1848-2) 1.50 x 20 m
Gerçek Kalınlık (DIN EN 1849-2) 1.5 mm
Yangın Sınıfı (DIN EN 13501-1) Sınıf E
Su Buhar Difüzyonu Dayanım Faktörü (DIN EN 1931) 90.000 (metot B)
Çekme Dayanımı (DIN EN 12311-2) ≥ 300 N/50mm (metot A)
Uzama (DIN EN 12311-2) ≥ %50 (metot A)
Bitki Köklerine Dayanım (DIN EN 13948) dayanımlı
Ek Yeri Kesme Dayanımı (DIN EN 12317-2) ≥ 300 N/50mm 
Darbe Dayanımı (DIN EN 12691) ≥ 300 mm (metot A)
Statik Yük Dayanımı (DIN EN 12730) > 20 kg (metot A/B)
Yırtılma Dayanımı (DIN EN 12310-2) ≥ 250 N
Boyutsal Stabilite (DIN EN 1107-2) ≤ %1,5
Düşük Isılarda Katlanabilirlik (DIN EN 495-5) ≤ -30 °C
Kimyasal Dayanım (DIN EN 1847) (Annex C) dayanımlı
Bitümle Temas (DIN EN 1548) Uyumlu
Su Geçirimsizlik (DIN EN 1928) ≥ 500 kPa (metot B)
Yaşlandırma Sonrası Su Geçirimsizlik (DIN EN 1296 ve 1928) geçirimsiz (metot B)
Renk Siyah
   

Kimyasal Dayanım 
OC-Plan FCM 2015v ECB Su Yalıtım Geomembranları çeşitli kimyasallara, asit/alkali solüsyonlara, yağlara mikroorganizmalara, küf ve bakterilere yüksek dayanım göstermektedir. Gereği halinde kimyasal dayanım tablosu, Teknik Servisimizden istenebilir. 

Uygulama Prosedürü

Temel ve Perde Yalıtımı : 

Drenaj Sistemi
Yeraltı su seviyesinin hareketli olduğu zeminlerde, temel altı kotuna uygun drenaj sistemi yerleştirilir.

Yüzey Hazırlığı
Drenaj sisteminin çalıştığı belirlendikten sonra grobeton döküm işlemi tamamlanmalıdır. 
Uygulama yüzeyinin sağlam, taşıyıcı ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. 

Uygulama Yöntemi

Temel Uygulamalarında: OC-Plan FCM 2015v ECB Geomembran yüzeye serbest olarak serilir, diğer rulo, ilk açılan ruloya minimum 10 cm bindirilir. Bini yerinden otomatik kaynak makinesi ile çift sıra kaynak yapıldıktan sonra, membran kaynakları basınçlı hava ile test edilir. Geomembran üzerine koruma betonu kullanımına gerek yoktur. Uygulamanın bitimini takiben uygulayıcı firma yetkilisi gözetiminde kalıp ve donatı uygulamalarına geçilir. Ardından radye betonu dökülür. OC-Plan FCM 2015v ECB Geomembran dökülen taze betona direk yapışarak %100 su geçirimsizlik sağlar. Yalıtım sisteminin perde uygulaması ile birleştirilebilmesi için, temel uygulaması esnasında, otomatik kaynak makinesinin çalışabileceği kadar pay bırakılmalı ve korumaya alınmalıdır.

Perde Uygulamalarında: Tek yüz kalıp sisteminde OC-Plan FCM 2015v ECB Geomembran ruloları yukarıdan aşağıya açılarak sarkıtılır. Açılan rulolar birbirine 10 cm bindirilir. Otomatik kaynak makinesi ile bini yerlerinden çift sıra düşey kaynaklar yapılır. Temel uygulaması esnasında bırakılan pay, düşey membranlar üzerine bindirilip etek kaynağı yapılarak, sistemin sürekliliği sağlanır. Tüm kaynaklar basınçlı hava ile kontrol edilir. Arkasından uygulayıcı firma yetkilisi gözetiminde donatı ve kalıp uygulamalarına geçilir. Perde betonu dökülür. OC-Plan FCM 2015v ECB Geomembran dökülen taze betona direk yapışarak %100 su geçirimsizlik sağlar. Perde yalıtımında toprak seviyesinin yaklaşık 30 cm üzerinde kilitleme yapılır. Kilitleme işleminde alüminyum baskı çıtası, vida, dübel ve poliüretan mastik kullanılır. 

Aksesuarlar
OC-Plan FCM 2015v ECB Geomembran sisteminde özel ECB aksesuarları mevcuttur. Bu aksesuarlar el kaynak makineleri ile ısıtıldıktan sonra geomembran sistemine bağlanır. Böylece yalıtım sisteminin sürekliliği sağlanır.

Sarfiyat
OC-Plan FCM 2015v ile yapılacak uygulamalarda net metraja %7 bindirme miktarı ile projenin şartlarına göre %5 ila %10 arası fire miktarı ilave edilmelidir

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • OC-Plan FCM 2015v ECB Geomembran uzman uygulayıcı bayiler tarafından uygulanmalıdır
  • Drenaj sistemi uygun şekilde çalışmalıdır.
  • Otomatik kaynak makinesinin ısı aralığı ve yürüme hızı doğru seçilmelidir.
  • Bini yerinden otomatik kaynak makinesi ile çift sıra kaynak yapıldıktan sonra, kaynak arasındaki boş kanaldan 2 bar hava basıncı, 2 dakika süreyle kanala doldurulmalı ve basınç manometreden kontrol edilmelidir
  • Gerekli testler yapıldıktan sonra, her etap sonu idareye/müteahhide teslim edilmelidir.
  • Problemsiz teslim edilen etapların idare veya müteahhit tarafından korunması sağlanmalıdır.
  • Kilitlemeler, perdelerde toprak seviyesi üzerinde yapılmalıdır. 


Depolama
Uygun ortamda dik veya yatık olarak istiflenebilir.

Raf Ömrü
Malzemenin raf ömrü sınırsızdır.

Güvenlik Önlemleri
OC-Plan FCM 2015v üretimi sırasında klorid ve plastikleştirici gibi atmosfere zararlı bir katkı kullanılmamaktadır. Gerek statik duruşunda gerek ısıl kaynak işlemi sırasında, çevre ve kullanıcı sağlığına zararlı gaz çıkartmaz.